Thứ 3, 02/09/2014
Yết Ma Chỉ Nam Toát Yếu (08/06/2009 02:33:26)
Giáo trình giảng dạy tại Trường Hạ Chùa Thầy năm 2001.

TỰA


Hà Tây là một Tỉnh có đông Tăng Ni và Tự viện vào bậc nhất  ở phía Bắc, đồng thời cũng là Tỉnh có truyên thống về nền nếp trong An cư, sinh hoạt  Phật sự. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương Giáo hội và sự giúp đỡ của Chính quyền các đoàn thể các cấp, nên Tăng ni Hà Tây không ngừng phát triên kể cả về số lượng và chất lượng. Trường Phật học Hà Tây khóa II cũng sắp kết thúc với số lượng hàng trăm Tăng ni sinh, các tổ nhóm nghiên cứu Phật pháp của Tăng ni và cư sĩ được thành lập, Kinh điển được phiên dịch, biên soạn và in ấn xuất bản có đến hàng trăm đầu sách. Các khóa An cư kết Hạ hàng năm với gần 500 Tăng ni dự học. Giáo lý được thuyết giảng cả Ba tạng để phục vụ cho mục đích tu học. Nhưng thiết nghĩ: Biển học không bờ, đội ngũ Tăng tài của Phật giáo Hà Tây vẫn còn như sao thưa buổi sớm cần phải tích cực chăm lo và đào tạo. Hội nghị Ban Trị sự mở rộng của Tỉnh hội ngày 1/6/2001 (10 tháng 4 Nhuận năm Tân Tỵ) đề ra chương trình thuyết giảng trong khóa Hạ năm nay với giáo lý của Ba tạng. Về Kinh: Đại thừa  Diệu Pháp Liên Hoa. Về Luận: Lục Đạo Tập. Về Luật:Yết  Ma Chỉ Nam. Một số Tăng ni trẻ không khỏi băn khoăn về ba bộ giáo điển đồ sộ này mà thời gian thuyết giảng chỉ khoảng 2 tháng, làm sao hoàn thành được chương trình? Chính bản thân tôi cũng không khỏi băn khoăn về điều đó. Nhất là bộ Luật Yết-ma thì  vừa đồ sộ, lại vừa khó, vừa tỷ mỷ với những nghi thức, tác pháp, hành sự theo giới luật không khỏi chịu ảnh hưởng phần nào những phong tục tập quán của xứ Ấn, cần phải có sự phân tích giảng giải mất  nhiều thời gian mới lĩnh hội được.

Trong lúc đang trăn trở thì nhận được món quà của Ni sư Trí Hải từ Học viện Vạn Hạnh gửi tới. Mở ra, tôi hết sức vui mừng vì trong đó có mấy tác phẩm quý giá:

1- Luật Tỷ-khiêu của Hòa thượng Trí Thủ biên soạn

2- Sự tích giới luật.

3- Yết-ma  yếu chỉ.

Hai tác phẩm này do Ni sư biên soạn. Sau khi đọc, nhận thấy đây là một tài liệu rất  cần thiết và quan trọng cho những vị ban đầu học Luật, vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu lại phản ảnh được một cách trung thực toàn thể tinh thần của bộ Yết Ma Chỉ Nam, hơn nữa còn phù hợp với chương trình thuyết  giảng của trường hạ Hà Tây năm nay. Tôi bèn thắp hương đỉnh lể di ảnh của cố Hòa thượng Thích Trí Thủ - Cựu Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ân sư của tôi và xin phép Ni sư Trí Hải, biên tập lại quyển Yết Ma Yếu Chỉ do Hòa thượng Thích Trí Thủ và Ni sư Trí  Hải soạn cho phù hợp với ngôn ngữ và nghi thức của phía Bắc rồi đổi tên là Yết  Ma Chỉ Nam Toát  Yếu cho phù hợp nội dung và nguyên bản. Nhằm giúp cho Tăng ni trường Hạ dễ dàng học tập, tiếp thu mà không tốn mất nhiều thời gian, lại có thêm tài  liệu gối đầu giường, làm kim chỉ nam cho các vị Tăng ni trẻ đương tinh tiến hành trì Luật học.

Rất mong được các bậc tôn túc và học chúng tham gia góp ý để sau này xin phép xuất bản chính thức.


Sài Sơn, ngày 15 tháng 4 Nhuận năm Tân Tỵ

Sa-môn Thích Viên Thành


MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT: TỔNG LUẬN VỀ YẾT MA

Tiết 1: Yết-ma trong cộng đồng Tăng lữ

Tiết 2: Nội dung Yết-ma

CHƯƠNG HAI: CƯƠNG GIỚI

Tiết 1: Ý nghĩa và tầm quan trọng.

Tiết 2: Bản chất của cương giới

Tiết 3: Các pháp Yết-ma kết và giải giới.

CHƯƠNG BA: TRUYỀN GIỚI THỤ GIỚI

Tiết 1: Bước đầu xuất gia

Tiết 2: Giới Cụ túc

Tiết 3: Xả và thụ y bát

Tiết 4: Thỉnh y chỉ

CHƯƠNG BỐN : TRUYỀN GIỚI THỤ GIỚI II

Tiết 1: Ni xuất gia

Tiết 2: Thụ giới Tỷ-khiêu ni

Tiết 3: Yết-ma cấm Ni nuôi chúng

CHƯƠNG NĂM: BÁ TÁT VÀ THUYẾT GIỚI

Tiết 1: Duyên khởi và ý nghĩa

Tiết 2: Các giai đoạn tiến hành

Tiết 3: Chính thức thuyết giới

CHƯƠNG SÁU: AN CƯ VÀ TỰ  TỨ

Tiết 1: An cư

Tiết 2: Tự tứ

CHƯƠNG BẢY: CA THI NA

CHƯƠNG TÁM: THỤ DƯỢC THUYẾT TỊNH VÀ PHÂN VẬT

Tiết 1: Thụ dược

Tiết 2: Thuyết tịnh

Tiết 3: Phân vật.


Thư viện chùa Thầy
Gửi bình luận
Phương danh (name)
 
Avatar:
Địa chỉ (from):
   
Nội dung (comments):
Nhập mã:     

Nhấn F5 để xem lại comment   
  Vote        Thống kê        Liên hệ