Thứ 6, 22/08/2014
Chương trình đào tạo khóa VI Trường Trung cấp Phật học Hà Nội (18/04/2010 09:12:12)
Hôm qua, 8h00 ngày 17-4-2010 Ban giám hiệu trường TCPG thành phố Hà Nội đã họp bàn chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp khóa V và chương trình đào tạo khóa VI.
Nhà trường đã quyết định lấy ngày 9/3/âm lịch sẽ làm lễ Trao bằng tất nghiệp khóa V và khai giảng khóa VI.
Được biết Khóa V có 95 vị Tăng ni sinh sắp được nhận bằng  tốt nghiệp, khóa VI đang có 113 vị Tăng ni sinh trúng tuyển và đang học nội quy, chuẩn bị cho lễ Khai giảng.

Chương trình đào tạo Khóa VI (2010-2014) Trường Trung cấp Phật học Hà Nội như sau:

 

Năm học thứ I:

 

Học kỳ I

1. Tùng Lâm Pháp Yếu, 75 tiết

2. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, 60 tiết.

3. Tỳ Ni Nhật Dụng, 60 tiết.

4. Lịch sử Đức Phật Thích Ca, 60 tiết.

5. Kinh Bách Dụ, 60 tiết

6. Hán văn, 60 tiết

7. Tin học, 75 tiết.

Thi học kỳ, 30 tiết

Tổng cộng 480 tiết.

 

Học kỳ II

1. Kinh Bát Đại Nhân Giác, 60 tiết

2. Quy Sơn Cảnh Sách, 75 tiết

3. Kinh Thập Thiện, 60 tiết.

4. Uy nghi, 75 tiết

5. Sơ Đẳng Phật học Giáo khoa thư, 60 tiết.

6. Hán văn, 60 tiết

7. Trung văn, 45 tiết,

Thi học kỳ, 30 tiết

Tổng cộng 465 tiết.

 

Năm học thứ II

 

Học kỳ I

1. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 60 tiết

2. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, 75 tiết,

3. Phật pháp căn bản, 75 tiết

4. Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn, 60 tiết

5. Kinh Trường A Hàm, 75 tiết

6. Hán văn, 60 tiết

7. Trung văn, 45 tiết

Thi học kỳ 30 tiết

Tổng cộng 480 tiết.


Btv
Gửi bình luận
Phương danh (name)
 
Avatar:
Địa chỉ (from):
   
Nội dung (comments):
Nhập mã:     

Nhấn F5 để xem lại comment   
  Vote        Thống kê        Liên hệ